Dušičky - Památka zesnulých

Dušičky - Památka zesnulých

Sešel se rok s rokem a máme tady opět podzim a s ním i Dušičky. V tento čas vzpomínáme na své blízké, kteří nás již opustili a zemřeli. I my tady ve škole jsme si vzpomněli na učitele, kteří působili na naší škole. V rámci ŠD jsme se s žáky vypravili na hřbitov, abychom uctili památku učitele Cyrila Metoděje Hladkého ( učil zde na konci 19.stol., spoluzakladatel několila spolků - hasiči, divadlo), učitele a ředitele Františka Nováka ( působil v době předválečné a za1.sv. války, také spisovatel, přítel Mrštíků, mimo jiné dílo ODPLATA), ředitele Viléma Kabelu ( padesátá léta 20.stol.) a ředitelky Milady Horákové ( 1987 - 2001, také  vedoucí obecní knihovny). Prošli jsme si hřbitov a jmenovaným zapálili svíčku. Čest jejich památce.  Viz foto............                                     Mgr. Pavel Kabela

IMG 7491
IMG 7492
IMG 7493
IMG 7494
IMG 7495
IMG 7497
IMG 7498
IMG 7499
IMG 7500
IMG 7501