Volby zástupce Školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků!

Dne 9. 11. 2017 od 10.00 do 16.00 proběhnou volby zástupce rodičů do Školské rady. Vybíráte jednoho kandidáta. Volební lístky dostanete oproti podpisu přímo u voleb.

Dále vás informuji, že byli navrženi tito kandidáti:

Hana Lindušková

Katarína Pučková

Eliška Zemánková - protože paní Zemánková je v pracovně-právním vztahu ke škle, musela být z kandidátky vyloučena.

Volby se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří, kdy pro vás bude připraven další program.