Objevení Ameriky

Objevení Ameriky

Minulý týden jsme si v ŠD, 12.října, připomněli objevení Ameriky. Bylo to roku 1492, mořeplavcem a admirálem z Janova Kryštofem Kolumbusem. Toho dne po strastiplné plavbě přes Atlantik, uviděli  pevninu. Mysleli, že jsou to břehy Indie, kam měli namířeno. Byla to však nová země, nový kontinent. Nazvali ho NOVÝ SVĚT. Název AMERIKA byl přijat až roku 1538 na počest jiného mořeplavce  - AMERIGA Vespucciho..

Pro nás Evropany bylo objevení, kromě jiného, velkým přínosem pro stravu  a výživu lidí, tedy potraviny a plodiny. Byly přivezeny plodiny do té doby neznámé. A pochutnáváme si na nich dodnes, nedovedeme si představit  je nejíst. Je to prostě samozřejmostí = brambory, kukuřice, paprika, cibule, rajčata, dýně, fazole, kakao.......

A tak děkujeme Kolumbusovi, i když na americkou půdu jako první vstoupili prý Vikingové, a to o několik stovek let dříve. Ale ti nám nic " dobrého  na zub " nepřivezli.

Proto jsme si na památku tohoto slavného dne udělali malou výstavku, povídali si a  také zhlédli dokumentární i kreslený film o Kryštofu Kolumbusovi. Výstavka s plodinami byla využita i v hodinách PRV a PŘ.    Viz foto.............................                     P.Kabela

IMG 7432
IMG 7434
IMG 7435
IMG 7436
IMG 7437
IMG 7438
IMG 7441
IMG 7442
IMG 7443