Pozvánka do keramického kroužku

Zveme zájemce, 
 
kteří si  chtějí vyzkoušet práci s hlínou.
 
 
Keramický kroužek
Vedoucí Petra Appeltauerová (e- mail: petraapik@seznam.cz)
Kroužek Keramiky pro náctileté (15 – 100 let) bude probíhat ve středu od 16.00 – 18.00 hodin. Zájemci zaplatí 70,- Kč/lekci
 
Keramika pro rodiče s dětmi - kroužek probíhá každé úterý vždy od 16.00 – 18.00 hodin.
Zájemci platí „rodinné“ vstupné 70,- Kč/lekci.