Amos - setkání s knížkou

Amos - setkání s knížkou

V úterý 28.3. je Mezinárodní den učitelů. Je to výroční den narození Jana Amose Komenského, učitele národů. Také my v družině jsme si tohoto velikána evropských dějin připomněli.

Nejdříve jsme si povídali o jeho osobě a době, ve které žil. Seznámili se s jeho životopisem a nelehkým životem za 30- tileté války. Působil  "nedobrovolně"  ( pronásledování, vyhnanství, válka) v mnoha zemích = Polsko, Anglie, Švédsko, Uhry ( Maďarsko) a Holandsko. Shlédli jsme malou výstavku s jeho některými díly - spisy, knihami. Zajímavé byly obrázky titulů významných prací = Labyrint světa a ráj srdce, Svět v obrazech ( obrázková učebnice pro nejmenší a prvňáčky), Informatorium školy mateřské a Dveře jazyků ( nejvýznamnější jazyková učebnice 17.stol.). Nakonec jsme si prohlédli a přečetli něco z knížek naší  školní knihovny. Viz foto........

IMG 6261
IMG 6262
IMG 6263
IMG 6264
IMG 6265
IMG 6266
IMG 6267
IMG 6268
IMG 6269