Světový den vody

Světový den vody

Ve středu 22.3. byl Světový den vody. I my v družině jsme si ho připomněli. Nejdříve jsme si povídali o vodě. Již víme:

- jsou různé podoby vody, skupenství

- je pitná a užitková, podzemní  a minerální i povrchová

- tekoucí ( potok, řeka), stojatá ( rybník, jezero), moře a oceány

- ve světě 2/3 vody a 1/3 povrch

- 2/3 těla člověka tvoří voda, proto nutný PITNÝ REŽIM

- více jak 1 miliarda lidí trpí nedostatkem vody

- nutné šetření vody - NEPLÝTVAT

- dbát na čistotu a ochranu vody

Nabrali jsme si vodu v našem Boleradickém rybníku a v potoku Haraska. Potom se družina na chvíli změnila v laboratoř. Byly připraveny různé kádinky, zkumavky a nádobky. Přelévali jsme, pozorovali a porovnávali, prostě zkoumali vodu. Čistá ?, znečištěná ?, zapáchající ?  To můžete vlastně mnohdy poznat i vy kolemjdoucí, jaký je stav. Viz foto.........

IMG 6241
IMG 6243
IMG 6244
IMG 6245
IMG 6246
IMG 6248
IMG 6249
IMG 6254
IMG 6255