Den mateřského jazyka - Naše řeč

V úterý 21.února jsme si na škole v rámci školní družiny připomněli Mezinárodní den mateřského jazyka. A tak jsme si na tento den pozvali pana Jana Korába. Člověka znalého kultury slova a přednesu, člena divadelního spolku a výborného herce, na besedu. A tak se družina změnila na hodinu českého jazyka, podanou zajímavou formou " ochotníkem". Mluvilo se o řeči - komunikaci a jazyku. Připomněly se rozdíly mezi spisovnou, nespisovnou a hovorovou řečí, nářečím a slangem. Mluvilo se o divadle a herectví. Děti představovaly herce a pan Koráb režiséra.  Bylo to pěkné, milé  a spontánní  setkání dětí a seniora - herce. Žáci posílají panu Korábovi velké poděkování. Viz foto............................................. 

IMG 5859
IMG 5861
IMG 5862
IMG 5863
IMG 5864
IMG 5866
IMG 5867
IMG 5868
IMG 5869
IMG 5871
IMG 5873