Tři králové ve škole

V pátek 6.ledna 2017 měli svátek Tři králové. Tento svátek se pojí ještě k Vánocům. Připomíná se událost brzy po narození Ježíška. Třem  mudrcům - králům z Východu, se zjevila na obloze velká hvězda a ta je dovedla do Betléma. Přišli se  poklonit  a přivítat narozené děťátko a obdarovat ho - dát mu dary, pomoci mu. Byli hodní a štědří. Také dnes si připomínáme tyto kladné vlastnosti - štědrost, dobrou vůli a pomoc druhému. I my ve škole a družině. Děti si vyrobily koruny - čepice a naučily se text koledy. Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar navštívili i malé spolužáky ve školce, představili se jim a zazpívali koledu.   Viz foto.........

IMG 5704
IMG 5640
IMG 5642
IMG 5645
IMG 5653
IMG 5694
IMG 5697
IMG 5699
IMG 5700
IMG 5701
IMG 5702
IMG 5710
IMG 5709