Dušičky - vzpomínka na zemřelé

1. a 2.listopadu si lidé připomínají Památku zesnulých. I my, v rámci družiny, jsme šli na hřbitov a uctili památku učitele a ředitele Fr. Nováka, faráře  F. Toufara a paní učitelky a ředitelky M. Horákové, kteří působili na naší škole a zapálili jim na hrobě svíčky. Také jsme postáli u náhrobku osobnosti C.M.Hladkého- zakladatele divadelního spolku a J.Hycla- který se hrdinsky zachoval při osvobozování Boleradic. Povídali jsme si o nich, o jejich životě a odkazu pro naši generaci.

Víme i něco o historii tohoto svátku:  je to vzpomínka na zesnulé, naše předky, pietní akt. Symbolem je hořící svíčka, kytička-kytice-věnec. Navazuje na předkřesťanské keltské tradice - uctívání kultu zemřelých, tedy "setkávání" živých a zemřelých. 1.11. byl také vysvěcen antický chrám v Římě (r. 609), od roku 998 = 10.stol., je rychlé šíření svátku Všech svatých (1.11.) a svátku Dušiček (2.11.) po Evropě. Od 1.sv.války se slaví a připomíná na celém světě, kdy ve Velké válce zahynulo mnoho (miliony) lidí.  Zvláštní podobu tohoto svátku má Halloween, je nejoblíbenější v USA  a v anglicky mluvících zemích Evropy. Symbolem je "Dyňák"- tzv. Jackova lucerna, dutá dýně s otvory pro oči a pusu a hořící svíčka.  V rozjímání si říkáme a v duchu myslíme: " Světlo věčné ať jim svítí............".     Viz foto............

IMG 5051
IMG 5052
IMG 5053
IMG 5054
IMG 5055
IMG 5056
IMG 5057
IMG 5058
IMG 5068
IMG 5069
IMG 5070
IMG 5071