Inspekční zpráva

V odkaze Úřední deska je zveřejněna inspekční zpráva a protokol o kontrole české školní inspekce z ledna 2016.