Flétna

Již dvanáct let pracuje ve škole kroužek hry na flétnu, v jehož vedení se střídají pedagogové ZŠ. Letos mohou žáci navštěvovat "flétnu" v úterý po 15.00 hodině a pod vedením pana vychovatele Miloslava Plocka se naučit hrát lidové písničky, procivčit poslech rytmu, hudebních skladeb a čtení not. Vyspělejší žáci nacvičují dvojhlasý projev a prezentují školu na společných akcích.