Dyslektický kroužek

Pro žáky s poruchami učení, případně pro žáky s logopedickými problémy či mentálními vzdělávacími poruchami je určen dyslektický kroužek, který  jeho vedoucí Mgr. Milena Plocková nazývá "My to zvládneme".

Do kroužku docházejí žáci vždy v pátek odpoledne a případně podle potřeby nebo domluvy v jiných dnech. Žáci se v kroužku věnují rozvoji dílčích funkcí, jako jsou funkce sluchové, zrakové, paměťové či motorické. K jejich rozvoji používáme nejrůznější hry a pomůcky.  Žáci se také několikrát do roka věnují srovnávání pokroků v oblasti čtení a porozumění textu. Rádi si také občas sednou k výukovému programu na počítačích a promrskají vědomosti z českého jazyka, amglického jazyka či matematiky.

Vedoucí kroužku vystudovala při zaměstnání dálkovou formu celoživotního vzdělávání na Fakultě speciální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně - obor logopedie, surdopedie a poruchy učení.