Lidé ve škole

 

LIDÉ VE ŠKOLE:

 

Ředitelka:

Mgr. Miroslava Fišerová

 

Učitelé základní školy:

Mgr. Kamila Vašinová

Mgr.Jana Petrášová Nerudová

Mgr. Hana Vajbarová

 

Vychovatelé:

Mgr. Hana Vajbarová

Mgr. Blanka Troppová

 

Asistentky ZŠ:

Miroslava Vavriková

Mgr. Blanka Troppová

Speciální pedagog: Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

Mateřská škola:

Zástupce ředitele: 

Bc. Petra Appeltauerová

 

Učitelky mateřské školy:

Věra Málková

Renata Stehlíková

Denisa Laziová

 

Asistentka MŠ: Blanka Riedlová

Speciální pedagog: Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

 

Provozní zaměstnanci:

Jitka Nádeníčková - uklizečka ZŠ

Judita Kocmánková - uklizečka MŠ

Pavel Omasta - školník

Jaroslava Straková – vedoucí školní kuchyně, hospodářka školy, kuchařka

Kristína Schrammová – kuchařka

 

DALŠÍ FUNKCE zaměstnanců školy:

 

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

Metodik prevence:

Mgr. Hana Vajbarová

 

Koordinátor ICT:

Mgr. Miroslava Fišerová

 

Koordinátor EVVO:

Mgr. Kamila Vašinová

 

Zdravotnice školy:

Věra Málková

 

Vedoucí školní jídelny:

Jaroslava Straková

 

Všichni učitelé ZŠ jsou rodičům k dispozici pro rychlé a aktuální konzultace, a to v době ranní: 7.45 - 8.00 nebo odpolední: 13.30 - 14.00.

 Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu!

 

Školská rada:

Pracuje od roku 2018 :

Mgr. Kamila Vašinová - předsedkyně školské rady

Mgr. Kamila Vašinová - zástupce pedagogoů 

Mgr . Olga Reiterová - zástupce zřizovatele

 Ing. Hana Lindušková, PhD. - zástupce rodičů