O boleradický džbánek

O boleradický džbánek

Po loňském zahřívacím kole uspořádala letos naše základní školy první ročník recitačně-dramatické soutěže pro žáky školou povinné. Je stále součástí učiva učit děti básničky a zatímco některé to baví, jiní k učení přistupují s odporem.  Báseň nebo dramatický text by měl být pro dítě možností vniknout do jiného světa, světa fantazie, ve kterém se mohou stát úžasné věci. A je krásné, že to hodně dětí ještě cítí. Právě takové pak recitace nejen baví, ale dokáží ji prožít a přiblížit kamarádům.

Již loni jsme chtěli dát příležitost těmto dětem k prezentování jejich snahy a píle. Protože naučit se text o rozsahu celé strany A4 není jednoduché. (Právě to je druhým důvodem, proč se děti básničky učí – trénují svoji paměť) A když se to podaří, není nic hezčího, než ukázat kamarádům, že jsem také v něčem dobrý. Na jevišti boleradického divadla je ten pocit umocněn krásným kulturním prostředím a potleskem kamarádů.

Takže myšlenka soutěže tu byla,  nápad směřovat ji každý rok k nějakému tématu ze světa dětí také, a realizace se začíná dařit.  Letos se v divadle dne 28. 5. 2013 sešli žáci pěti škol z regionu Hustopečska.  Byli tu školáci z Krumvíře, Křepic, Šitbořic, Uherčič a Boleradic, hustopečským dětem zabránila v účasti nemoc. Celkem 17 žáků vystoupilo ve 3 kategoriích a jejich vystoupení sledovali ostatní žáci ZŠ a MŠ Boleradice. A také bedlivá porota ve složení Jan Koráb, Jana Zahradníková, Miloslav Plocek, která nakonec vybrala a ocenila tyto děti:

I.kategorie – žáci 1. – 3.ročníku:  1.místo: Vojtěch Daniel ze Šitbořic

II.kategorie – žáci 4. – 5.ročníku: 1.místo: Klára Vozdecká ze Šitbořic

III.kategorie – skupiny žáků: 1.místo: žáci Boleradic Vojtěch Ziaťko, Anna Hladníčková, Aneta Korábová a Erik Doležal.

Všem dětem gratulujeme, děkujeme také za podporu našim dodavatelům a příznivcům. Džbánky jako hlavní cenu do soutěže věnovala paní Monika Šemorová.

IMG 3552
IMG 3570
IMG 3558
IMG 3559
IMG 3560
IMG 3561
IMG 3571
IMG 3572
IMG 3573