PROMĚNA KLASICKÉ ŠKOLNÍ ZAHRADY NA ZAHRADU PŘÍRODNÍ od roku 2000 až do roku 2006

 

 

 

Městys Boleradice se rozkládá v regionu hanáckého Slovácka, v údolí potoka Harasky. Nadmořská výška 206 m, v minulosti bylo zemědělství jako hlavní způsob obživy. I dnes má většina obyvatel své zahrady a jedna nevelká patří zdejší základní škole.

V  roce 1999 řešila boleradická škola problém – co se zahradou dál.

Stav nevyhovoval učitelům ani žákům, pozemek byl klasický dělený na políčka s jednou kulturou. Přes prázdniny zahrada zarůstala plevelem a ani voda nebyla v dosahu.

Rok 2000 – začali jsme sbírat informace a přemýšleli jsme jak na to. Mnoho informací jsme získali na Středisku ekologické výchovy ROZMARÝNEK v Brně.

Rok 2001 – začali jsme s úpravami terénu, vybudováním jezírka a pět záhonů ve tvaru kruhu a jeden ve tvaru podkovy. Na podzim jsme vysadili ovocné keře.

Rok 2002 – dokončili jsme terén v okolí rybníčku a vysadili okrasné dřeviny. Namysleli jsme si, že na některé záhony osadíme jako užitkové, další jako bylinkové a také okrasné. Koupili jsme betonové tvárnice na skalku.

Rok 2003 – nakoupili jsme rostliny a osadili do skalky. Pan starosta nám slíbil krásný laťkový plot. Vysadili jsme další keře – tentokrát okrasné a popínavé, aby se k nám vrátilo více ptáčků a rozvinul se život na zahradě. Dokončili jsme kompost.

Rok 2004 – zahrada za školou se začala měnit a žákům i učitelům líbit. Uvědomili jsme si, že v minulých letech jsme zapomněli na sebe. Pro děti je třeba zákoutí s lavičkami. Líbila by se nám učebna v přírodě a účelně využitá přírodní zahrada. Žáci si rozšířili znalosti o přírodě, naučili se vysazovat rostliny a starat se o ně. Přivezli nám zahradní nábytek – stoly, které jsme si museli natřít. Začali jsme zahradu využívat dopoledne na výuku, odpoledne na relaxaci a odpočinek.

Rok 2005 – zaměřili jsme se na tzv. spodní dvůr. Kůlna byla vlhká a do prostor spodního dvora se vždy nosilo vše co nebylo potřeba. Zjistili jsme si informace o zelených vegetačních střechách. Podařilo se nám z chátrající stavby vybudovat kůlnu na nářadí a krásnou střechou, která je vidět z prostranství před kostelem.

ZAHRADA JE OBRAZEM NAŠICH PŘÁNÍ A NÁZORŮ. S TOUHOU PO PŘÍRODĚ ROSTE POZNÁNÍ TOHO, JAK NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME PŘÍRODU PRO SVÉ TĚLESNÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“

 

Rok 2006 – vybudovaná přírodní učebna se velice líbila dětem z MŠ. Naopak učitele rušil provoz na silnici a tak jsme přemýšleli nad učebnou pro školáky. Pokud všichni přiložíme ruku k dílu, uklidíme na spodním dvoře. Opravdu se nám podařilo vybudovat krásnou učebnu v přírodní zahradě.

Práce na školní zahradě samozřejmě nikdy nekončí. Na fotkách jsme Vám ukázali, že je možné vykročit novou cestou, pokud se podaří najít lidi, kteří v tuto cestu věří. Je potřeba přesvědčit nejen vedení školy a obce, ale zejména děti o tom, že dělají práci užitečnou, zábavnou a především pro sebe. Jakmile děti přijmou školní zahradu za vlastní, je pro ně místem, o které se samy starají a kam chodí rády i o prázdninách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01
page0001 (3)
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14