sportovní kroužek

Sportovní kroužek na škole funguje v pondělí odpoledne. Navštěvují ho žáci všech ročníků.

Zaměřujeme se hlavně na míčové hry.      

 V letošním roce 2013/2014 jsme rozděleni do dvou skupin, které vedou učitelé Miloslav Plocek a Pavel Kabela.  

 

 

Sport na škole – podzim 2011:

Jsme stále v pohybu, protože je nám to vlastní.

 Máme za sebou turnaj ve vybíjené, který se uskutečnil v měsíci říjnu. Několik družstev 2.až 5.ročníku jedno odpoledne v tělocvičně soutěžilo o prvenství v této nejoblíbenější míčové hře. Nebylo však důležité vyhrát za každou cenu, ale zahrát si a zdokonalit se ve zpracování míče.Všichni se snažili a bojovali naplno. Sladká odměna je neminula.

 Od září do konce listopadu probíhal u 1. až 3. ročníku plavecký výcvik v délce 10. lekcí. Žáci byli

 rozděleni do dvou skupin, začátečníci se učili základům plavání a pokročilí se zdokonalovali v základních plaveckých disciplínách  (prsa, kraul, znak). Všichni si vody užili a měli z pohybu ve vodě radost. Vše probíhalo zajímavou a zábavnou formou pod vedením zkušených učitelů plavecké školy. Vyvrcholením kurzu budou plavecké závody nejlepších absolventů, které se uskuteční v měsíci květnu  2012.

 V pátek 25.listopadu proběhla teoretická část dopravní výchovy. S pracovníky Autoškoly Lednice

 máme dlouholetou pěknou spolupráci a vychází nám vždy vstříc. A tak můžeme nejen plnit učební

 osnovy, ale zajímavou, líbivou a názornou formou zpestřit tuto výuku dopravní výchovy. Žáky tyto

 činnosti baví, s nadšením plní úkoly a tak se dobře připravují na povinnosti chodce a cyklisty. Prak-

 tická část – jízda na kole a  jízdy zručnosti probíhají v jarních měsících.

 Do vánočních prázdnin nás ještě čeká turnaj v sálové kopané a turnaj ve stolním tenisu.

 Pohybu a sportovního vyžití mají děti na naší škole dost, v hodinách tělesné výchovy využíváme

 hřiště TJ Sokol a kurty Jednoty Orel, když si k tomu ještě přidáme trávení velkých přestávek venku

 (čerstvý vzduch, otužování) a činnost kroužku sportovního, který je zaměřený na míčové hry (vybíjená, přehazovaná, košíková, kopaná, florbal) a kroužku Orientálních tanců, tak mi dáte jistě za pravdu.

Vedoucí kroužku Pavel Kabela                                                               

                                                                                                    

      Jsme na prahu nového školního roku, roku 2012/2013 a opět budeme sportovat a věnovat se pohybu.V hodinách tělesné výchovy i Sportovním kroužku.

                   Kroužek bude opět vždy v pátek v době 13,45 - 14,45 hod. Hlavním místem a prostorem schůzek bude tělocvična školy, ale podle počasí také hřiště-kurty Jednoty Orla a TJ Sokola. Pro své aktivity využijeme také naši krásnou přírodu a terén v okolí.

V tomto 1.pololetí se sejdeme v 15 .lekcích-schůzkách a rozpis schůzek bude konkretizován přímo přihlášeným žákům. Vyvrcholením aktivit v každém měsíci bude turnaj či soutěž. V tomto pololetí se nejdříve  budeme připravovat na turnaj ve vybíjené, jedné z nejoblíbenějších míčových her mladšího školního věku. Potom bude následovat sálová kopaná a stolní tenis.

Věřím, že přihlášení žáci využijí své pohybové schopnosti a fyzické předpoklady a budou je radostně a s chutí rozvíjet a zdokonalovat.

                                                                                                                                                                                                                       vedoucí kroužku P.Kabela