Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace                                                 

Boleradice 57, 691 12 Boleradice

Školní webové stránky: www.skolaboleradice.cz

IČO: 70915351          IZO: 600 112 128

ID datové schránky: 7ksmbqn

Číslo účtu: 172448 995/0300

 

Zřizovatel: Městys Boleradice, 691 12 Boleradice 401

Telefon: 519 423 185     E-mail: obec@boleradice.cz

Sekretariát:

Vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice: Jaroslava Straková

Telefon: 722 199 671                                             E-mail: sekretariat.zsbol@gmail.com

Základní škola: 

Ředitelka školy:                                                    Mgr. Miroslava Fišerová

Telefon: 722 199 668                                            E-mail: reditelka@boleradice.cz

Mateřská škola:

Statutární zástupkyně ředitelky školy:                  Bc. Petra Appeltauerová

Telefon: 722 199 668                                           E-mail: appeltauerova.msbol@gmail.com

Školní poradenské pracoviště:

Výchovná poradkyně, školní speciální pedagog: Mgr. Jana Petrášová Nerudová

                                                                             E-mail: petrasova.zsbol@gmail.com

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Vajbarová

                                                                             E-mail: vajbarova.zsbol@gmail.com                                                                        

Školní družina:

Telefon: 720 949 180


Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Pověřenec: RNDr. Leoš Vejpustek

Telefon: 725 935 553;                                          E-mail:manazer@hustopecsko.net