Indiánské léto

S dětmi  zažíváme "Indiánské léto". Naučili jsme se tanec indiánů 

He-ja ko-mu un-ce, má-me rá-di slun-ce.

(přešlapujeme na místě s otáčením, paže rozpažit vzhůru, díváme se na slunce)

Um-ba ta-ka ovo-da, te-če ži-vá vo-da.

(stoj stranou k ohništi, shodně oběma pažemi předvádíme vlnění vlevo, vpravo)

Ko-va ta-ka e-mi, má-me rá-di ze-mi.

(dřep, dlaněmi rytmicky pleskáme o zem)

To-vu ta-ka sí-tr, tak-hle fou-ká ví-tr.

(stoj stranou k ohništi, paže vzhůru, hluboké úklony vpravo, vlevo)

Ju-ka ta-ka uvo-rel, tak-hle lé-tá o-rel.

(stoj na jedné noze stranou k ohništi, pažemi mávání nahoru,dolů)

He-ha um-bo ha-jen, tak-hle ho-ří o-heň.

Vyrobili jsme si pěkné indiánské čelenky, zazpívali si píseň "Indiáni ti se mají", a zacvičili si indiánskou rozcvičku

 

IMG 2289
IMG 2285222
IMG 227589
IMG 227123
IMG 22862
IMG 228855
IMG 228733
IMG 228322
IMG 227422
IMG 227345
IMG 227263
IMG 227056
IMG 226923
IMG 22902
IMG 22825
IMG 22765
IMG 2299