KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Vysvědčení za druhé pololetí budeme všem žákům předávat v pátek 26. června v době od 8.00 do 8.45 hodin.

- při vstupu do školy odevzdají žáci, kteří se neúčastnili od 25.5. 2020 výuky, čestné prohlášení podepsané rodiči ( o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ), 
- žáci se nebudou přezouvat, nemusí mít ochrannou roušku

- společné setkání všech žáků v tělocvičně
- vyhlášení a ocenění žáků, kteří se umístili v soutěžích pořádaných během distanční výuky,
- odchod do tříd, vydání vysvědčení za 2. pololetí
- CIZÍM OSOBÁM I RODIČŮM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN
- 26.6. 2020 nebude v provozu školní družina ani školní jídelna