Ředitelské volno pro žáky

 

Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno pro žáky na dny 29. a 30. 6. 2020.

Žákům bude vysvědčení vydáno v souladu s vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v posledním vyučovacím dnu,

tj. v pátek 26. 6. 2020.
 

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy