Poděkování rodičům našich dětí a žáků

 


 

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem všech pedagogických pracovníků naší školy a mateřské školy poděkovat za pomoc Vašim dětem při distanční výuce od března 2020.       
I když jsme se snažili Vám poskytnout co nejvíce podkladů a informací, rozhodně bychom nezmohli vůbec nic bez Vašeho překvalifikování se do role domácího učitele. Uvědomujeme si, že většina z Vás toto všechno dělala ještě po vlastní směně v zaměstnání. V pondělí už žáci nastoupili znovu do výuky a ti nejmenší do mateřské školy. Ukázalo se, že Vaše práce s dětmi během minulých měsíců má výsledky a je naprosto nedocenitelná.
I když to byla práce nelehká, přesto věřím, že čas strávený společně s Vašimi dětmi přispěl k stmelení celé rodiny a zažili jste u toho i spoustu legrace. A na to Vaše děti nikdy nezapomenou.

Pro všechny z nás byla tato situace mimořádně náročná a tímto děkuji i všem pedagogickým pracovníkům školy, kteří se jí dle mého názoru zhostili na výbornou.

Za kolektiv Základní školy a Mateřské školy Boleradice

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy