ORGANIZACE A VÝDEJ JÍDEL VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice JMK v Brně

stanovujeme tyto zásady organizace výdeje jídel určené rodičům dětí a žáků:

 

  • Odhlašování a přihlašování ke stravě probíhá na tel. 722 199 671        
    (i přesnou SMS) v předchozí pracovní den do 13,00 hod. (na pondělí již v pátek do 13,00 hod.).
  • Pokud si oběd první den nemoci neodhlásíte a budete si ho chtít vyzvednout, oznamte tuto skutečnost do 10.00 hod. na telefon: 722 199 671 nebo na SMS.
  • Výdej jídel probíháv10,45 - 11,00 hod.do jednorázových obalů (zajistí škola - cena obalu 6,- Kč - bude přičteno ke stravnému).
  • POZDĚJI OBĚD NEMŮŽEME Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ VYDÁVAT!
  • Výdej probíhá uhlavního vchodu do školy (PROSÍME dodržovat odstupy).
  • Do prostoru školy je nepovolaným osobám vstup ZAKÁZÁN!
  • placení stravy– v hotovosti - zvonit na vedoucí stravování a vyčkat příchodu (bude vyřízeno u vchodu) nebo si zřídit bezhotovostní styk info. na

tel.  722 199 671

 

PROSÍME o dodržování všech pokynů!

Snažíme se udělat vše, abychom ochránili zdraví Vašich dětí.

 

 

 

 

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy