Den učitelů – 28. březen 2020

 

Tento svátek má v naší zemi dlouhou tradici. 28. březen v České republice patřil vždy učitelům. Ne náhodou byl v roce 1955 stanoven na den narození Jana Ámose  Komenského, učitele národa a zároveň patrona českého školství. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti a aktivnosti. Zároveň kladl velký důraz na spolupráci rodičů a učitelů.

Přeji všem  pedagogům v naší základní a mateřské škole hodně úspěchů v jejich ne vždy snadné profesi. Vždyť jsou to oni, kdo zásadním způsobem ovlivňují životy mnoha dětí, žáků, směřují je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní.

Upřímné poděkování jim patří také za to, že se podílí v současné době zodpovědně na distančním vzdělávání.  Tato situace je pro všechny zcela nová a nemohli se na ni dopředu připravit ani ji natrénovat.

Co by však zmohli sami pedagogové bez provozních zaměstnanců, kteří jim svou prací vytváří zázemí.

Všem Vám patří za tohle velký dík.

Těším se, až se zase všichni sejdeme ve škole.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

J. A. KOMENSKÝ