Zápis do 1.ročníku ZŠ

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy se uskuteční 1. – 30. dubna 2020
Zapisují se děti:

 • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku
 • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.

V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti.

V případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti.

 

ORGANIZACE ZÁPISU:

 • Zákonní zástupci podají: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + Zápisní list

             V případě odkladu povinné školní docházky – Žádost o odklad

 • Ředitelka školy zveřejní dne 5. 5. 2020 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ žáka do 1. třídy.

 

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE K ZÁPISU:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní list

 

V případě, že žádáte o odklad, je nutno doložit:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Doporučení odborného lékaře (může být dětský lékař)
 • Zprávu z pedagogicko - psychologické poradny  
 • Ideální je, pokud tuto zprávu a doporučení máte již v den konání zápisu a doložíte vše společně se Žádostí o odklad

Přihlášku + Zápisní list, nebo Žádost o odklad + doporučenímůžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (Datová schránka školy: 7ksmbqn),
 2. e-mailems uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy ZŠ

Formuláře k zápisu najdete na webových stránkách školy  www.skolaboleradice.cz  ve složce Úřední deskaZápis do 1. ročníku ZŠ 2020.

 

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

PřílohaVelikost
DESATERO PRO RODIČE.pdf205.56 KB
Připravenost a nepřipravenost dětí pro vstup do školy.pdf103.67 KB
ŽÁDOST O PŘIJETÍ - ZŠ.pdf133.9 KB
ZÁPISNÍ LIST.pdf121.54 KB
ŽÁDOST O ODKLAD - ZŠ.pdf140.87 KB