Poděkování LVK

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za to, že jste Vaše děti z lyžařského kurzu vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám neodhlásili. Přestože jsme lyžovali na umělém povrchu, nebyl výcvik o nic méně kvalitní a i děti, které nikdy nestály na lyžích, sjížděly ze sjezdovky. 
Jsme moc rádi, že jsme jim mohly tuto výuku poskytnout i s dnešním zkráceným dnem. Na příjemné zážitky, které během týdne prožily, jistě nezapomenou.
Poděkování patří i pedagogům Bc. Petru Chalupnému, Mgr. Kamile Vašinové a Mgr. Haně Vajbarové, kteří se jim při lyžování věnovali.
Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

 

LVK
FOTO 2
FOTO 3
FOTO4