Starší učí mladší

Poslední den před lyžařským výcvikem jsme s páťáky a čtvrťáky připravili opakovací hodinu pro prvňáky. Starší žáci jsou velmi tvořiví, pečliví a zodpovědní, však poslechněte, co připravili:

1. stanoviště: skládání slov z písmen

2.stanoviště: seskládat obrázkovou osnovu a povykládat příběh

3. poskládat podle zadání prostorovou stavbu

4. najít a poskládat písmenné "rodinky"

Na těchto stanovištích děti získávaly herní penízky a na koci této akce si za ně mohly koupit některé odměny, co jim starší žáci nachystali. Moc děkujeme iniciativě a nasazeí našich čtvrťáků a páťáků!

 

20200228 111317
20200228 114434
20200228 111724
20200228 111504
20200228 111419