Vánoční besídka ZŠ

Poslední kalendářní rok si žáci užili v duchu Vánoc. Nejprve se svých třídách zpívali, obdarovávali se a připomínali si vánoční tradice, poté byla očekávaná vánoční diskotéka a pak si nazdobili sváteční vánoční stůl a popřáli si krásné svátky. I my se přidáváme a jménem ZŠ a MŠ Boleradice Vám všem přejeme poklidné svátky vánoční a v novém roce vše dobré.

kolektiv ZŠ a MŠ

20191220 080215c
20191220 084103c
20191220 084736c
20191220 084800c
20191220 090556c
c