Slohová soutěž: Boleradský džbánek

A už tu máme nové umístění našich slohově nadaných žáků. V soutěži Boleradský džbánek se objevily krásné básně o Boleradicích a umístění?

I. kategorie

1.místo: Sabina Reiterová

2. místo: Vanesa Lagová

 

II. kategorie

1. místo: Eliška Tesařová

2. místo: Gabriela Kočí

3. místo: Mariana Čermáková

Básně budete moci shlédnout v novém roce na nástěnce ve škole i před radnicí.