Poděkování našim sponzorům

Děkujeme všem,

kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit činnost ZŠ a MŠ Boleradice. Jakékoliv podpory si velmi vážíme.Jedním takovým dárcem je Společnost AXIMA, spol. s r.o., Vídeňská 204/125, Brno Přízřenice, která věnovala za přispění pana Josefa Rosívala naší škole sponzorský dar v hodnotě 6 000,- Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili pro děti ze třídy Včeličky v mateřské škole Orffovy hudební nástroje a pro žáky 4. a 5. ročníku do výuky vlastivědy novou názornou sluneční soustavu.
Děkujeme moc za vstřícný krok. Z přiložených fotografií můžete vidět, že si děti rády na hudební nástroje zahrají.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

 

1
3
4
5
6
7