Přírodovědný výlet za modrásky

Dnes jsme se vydali na výlet za vzácným běláskem ligrusovým. Nejprve jsme po skupinách plnili fáborkovou trasu se stanovišti, kde jsme se dozvídali zajímavosti obecně o motýlech, děti společně plnily pracovní list, poznávaly rostliny a pracovaly s atlasem. Viděli jsme, kromě jiného, vzácný timoj trojlaločný (zrovna začíná kvést), spousty voňavé třemdavy a dokonce i vzácné orchideje z čeledi vstavačovitých. Když jsme dorazili do přírodního parku Kamenný vrch u Kurdějova, bedlivě jsme hledali kvetoucí vičenec, na kterém se líhnou housenky našeho hledaného motýla, modráska ligrusového. Vičenec jsme našli, je nádherně růžový, ale s motýlkem byla potíž. Někteří ho viděli, většina však takové štěstí neměla, tak se tam prý vypraví další víkend. Vřele doporučuji, samotné barevné různorodé kvetoucí louky opravdu stojí za to!

20190527 100630
výhledy
ukazatel
ukazatel 3
ukazatel 1
siesta
putujeme
první ukol
odpočinek
na vrcholu
modrásek
modrásek 2
kytka4
kytka3
kytka2
kytka
kytka detaitl
květiny
kontrola
kluci
jsme vsichni
jetel
jdeme
jdeme dál
další úkol
cestou necestou
cedulička
1