Maškarní bál v MŠ

Děti ze školky si vyráběly maškarní škrabošky a pátek oslavily maškarním rejděním.

Masopustní průvod

Vystoupení na Maškarním Plese

Lyžařský kurz

 

V týdnu od 21.do 25.února byl uspořádán pro naše žáky lyžařský kurz na svahu v Němčičkách. I když byla mrazivá rána , počasí pro lyžování bylo ideální.Sněhu bylo dostatek, terén byl pravidelně udržován, a tak se všem pod vedením instruktorů dařilo.

Košíková

 

Dne 8.února proběhl na škole turnaj v košíkové. Průpravu na tento druh míčových her mají děti v hodinách tělesné výchovy a hlavně sportovního kroužku. Je to náročná a rychlá kolektivní hra založená na rychlosti, dobrém zpracování míče - driblinku a přihrávce přesném zakončení v koši.

Kloboucká pětka

 

Ve středu 16.února Městské víceleté gymnázium Klobouky pořádalo soutěž Kloboucká pětka, určená pro žáky 5.tříd. Soutěžila tříčlenná družstva v 5 disciplínách -  vědomostních i sportovních. Zde se prověřila bystrost, zručnost a pohotovost při myšlení, vědomostech a řešení úkolů. Za naše páťáky

Dnešní bobování MŠ v Němčičkách

Dnešní mrazivý den stravily děti z MŠ na svahu v Němčičkách. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, občas zafoukal i vítr.

Velmi děkujeme maminkám které se výletu zúčastnily a pomohly nám v báječném prožitku.

Děkují děti a paní učitelky.

VÝŠLAP POD ROZHLEDNU :-)

wink Byla to ale drina

SNĚHOVÁ RADOST V MŠ

NC

FOTOGRAFIE K ZAPISU

Zápis do 1. ročníku

  

Ve čtvrtek 20. ledna 2011 proběhl v naší základní škole zápis budoucích prvňáčků. Děti touto zkouškou prováděly dvě pohádkové postavy: školačka Ája a maxipes Fík. S tímto hereckým úkolem se dobře vyrovnaly žačky 5. ročníku Anička a Veronika, dalšími průvodci byli učitelé základní školy.

20.1.2011 ŠKOLÁCI U ZÁPISU

DNEŠEK JE PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY VÝZNAMNÝM DNEM. JDOU K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY. PANÍ UČITELKY PRO NĚ PŘIPRAVILY RŮZNÉ ÚKOLY A HRY.

Tři králové v MŠ

Děti z mateřské školy oslavily svátek Tří králů. Vyrobily si krásné bílé koruny s křížem, a pak se vydaly na cestu, kterou ukončily obdarováním Ježíška.

Budoucí školáci na návštěvě v 1.třídě

Dne 13.1.2011 se předškolní děti byly podívat ve výuce v 1.třídě ZŠ. Při příchodu právě vstoupily do probíhající oslavy narozenin jedné jejich žákyně. Za svoje přání dostalo každé dítě bonbónek. 

Poté je paní ředitelka seznámila s třídou. Co se kde nachází a proč to tak je.

Třídní schůzky

Ve středu 12. 1. 2011 v 16.00 se konají třídní schůzky pro rodiče a žáky ZŠ. Na programu je společná schůzka na téma Lyžařský kurz a následné konzultace o prospěchu a chování žáků.

Den otevřených dveří

Ve středu 24. 11. nabídla naše škola možnost návštěvy široké veřejnosti. Této nabídky využili zejména rodiče našich žáků a přišli se podívat na odpolední vyučování. Po dobu dvou vyučovacích hodin probíhala výuka češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědy a dalších předmětů ve 4 učebnách. Nezvyklá vyučovací doba byla na některých dětech znát, většinou se však snažily ze všech sil. Účast rodičů byla opravdu hojná. Všichni se těšili na slavnostní okamžik, který nastal v 15.00 hodin.

Slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly

V rámci dne otevřených dveří, který 24.11. připravila základní škola Boleradice, se uskuteční slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly. Naše škola získala tento mezinárodní titul v říjnu 2010 po úspěšném auditu Sdružení Tereza, které zaštiťuje mezinárodní program ECO-SCHOOLS. Jedná se o prestižní označení škol, které své žáky i svůj provoz směřují k trvale udržitelnému rozvoji.
Slavnostního vyvěšení se zúčastní děti a zaměstnanci školy, rodiče žáků a také pan starosta Boleradic. O zisku titulu škola informovala na místních webových stránkách a v okresním tisku.

Syndikovat obsah